Giyilebilir donanımlar aracılığı ile kişilerin günlük yaşama şekillerini etkilemeden edinilen biyofiziksel işaretlerin işlenmesi ve bu işaretlerden çıkartılan bilgiler ile bir çok yeni uygulamanın kapısı açılmıştır. Örnek olarak mobil sağlık takibi, sporcu durum takibi, kronik hasta durum izlenmesi, günlük aktivitelerin izlenmesi, yaşlı/çocuk/bebek izlenmesi gibi örnek verilebilecek alanlar hem akademik hem de ticari olarak dikkat çeken uygulama alanları olmuştur. Bu tip bir çözümü günlük hayat geçirilmesi esnasında çözülmesi gereken bir çok akademik/mühendislik problemi bulunmaktadır. Laboratuvarımızda yapılan çalışmalarda şu altbaşlıklara özellikle eğilmekteyiz.

  • Edinilen işaretlerin gömülü olarak algılayıcı donanım üzerinde (ön)işlenmesi.
  • Giyilebilir donanımların son kullanıcılar tarafından kabul edilebilir şekilde kullanılabilmeleri için yeniden şarj aralıklarının uzatılmasının sağlanması. Bu başlıkta yapılan çalışmalar enerji verimi yüksek algoritmaların geliştirilip/ uyarlanması, algılayıcı donanımların uygulama başarımını bozmadan düşük enerji (uyku) kiplerine dinamik olarak sokulması gibi yaklaşımları içermektedir.
  • Yerel merkez işlevlerinin ticari akıllı cep telefonu platformlarında gerçeklenmesi

Araştırmacılar

Seçili Yayınlar

  • O. Pınarer, A. Parmaksız, I. Avcı, B. Arslan, A. Özgövde  “Wireless Health Monitoring Of Multiple Patients On Android Phone With Embedded Computation” In 9th IASTED International Conference on Biomedical Engineering (BIOMED),  Innsbruck, 2012
  • Özgün Pınarer, Burak Arslan, Bahri Atay Özgövde İvme İşareti ile Hareket Seviyesinin Enerji Verimi Dikkate Alınarak Takibi  (Energy Aware Activity Level Monitoring With Accelerometers), 17. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BIYOMUT), İstanbul, 2012.
  • Özgün Pınarer, Burak Arslan, Bahri Atay Özgövde, “Uzaktan Sağlık İzleme Uygulamalarında Kaynak Kısıtlarının İzleme Süresine Etkisi” Akademik Bilişim (AB), Malatya, 2011.