Yeşil Yazılım

2010 yılında, Kyoto protokolünün esas aldığı 1990 yılına kıyasla %49’luk bir artış gözlenmiş ve toplam karbon salınımı 9.1 milyar tona ulaşmıştır [1]. Bu miktar, global karbon salınımının, insanlık tarihi boyunca ulaştığı en yüksek değeridir. Bu miktarın en azından %2’sini bilişim teknolojilerinin (BT) neden olduğu bilinmekte [2] ve bu oran gelişen ve yaygınlaşan teknoloji ile birlikte gün be gün artmaya devam etmektedir. Yeşil yazılım ve yeşil BT kavramları, bu farkındalıkla ortaya atılmıştır. Yüksek rekabet yaşanan bilişim pazarlarında, firmaların enerji harcamasına verdiği önemin de, önemli bir tercih sebebi olacağına inanılmaktadır. Devletler, enerji salınımını sınırlandıracak bazı düzenlemeler getirmek durumunda kalacaklardır.

Yeşil bilişimle ilgili ortaya çıkan ilk çalışmalar, daha ziyade donanımlar ve harcadıkları enerjiye odaklanmıştır. Ancak son yıllarda, yazılımın da yeşil olabileceği, hem yazılım ürününün, hem de yazılım geliştirme sürecinin, salınan karbon miktarına ciddi etkisi olabileceği fikri ortaya atılmıştır. Teknoloji ve kullanılan platformlar geliştikçe, müşterilere sunulan ürünlere daha fazla bileşen, daha fazla özellik eklemek gerekmektedir. Daha fazla özelliğin (sıkıştırma, tasarım iyileştirme, vs.), daha fazla karbon salınımı yaratacağı öngörülse de, getirdikleri etkinlik sayesinde, karbon salınımını azaltıcı etkileri de gözlemlenebilmektedir.

Bu projenin amacı, gelişen teknolojinin hızına ayak uydurmak için yazılımlara eklenen yeni özelliklerin, enerji harcamasına olan tekil ve bileşik etkilerini ölçmektir. Ölçümleri sayısallaştırabilmek amacıyla, yeşil ölçütler kullanılmaktadır. Projenin ilk sonuçları, IBM Toronto’da DB2 veritabanı yönetim sistemi üzerinde çalıştırılan 2 GB’lık bir kod üzerinde ölçülmüştür.

[1] Carbon Budget 2010. Annual update of the global carbon budget and trends. (Released in 5th December 2011).DOI= http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/index.htm.

[2] Gartner Inc. 2008. Green IT: The new industry shockwave. In Presentation at symposium/ITXPO conference 2008.

Araştırmacılar