1. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında uygulamalı ve disiplinlerarası araştırma ve geliştirme faaliyetlerini bir merkez çerçevesinde düzenlemek,

2. Araştırmacıların verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmek ve üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak,

3. Sanayi ve üniversiteler ile disiplinlerarası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak,

4. Yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında işbirlikleri oluşturarak Avrupa Birliği, TÜBİTAK, TÜBA, DPT ve Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarını bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak,

5. BITLAB ve Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nin tanıtımını gerçekleştirmek,

6. Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak,

7. İlgili kuruluşlar ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

8. Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda faaliyet birimi oluşturmak,

9. Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek, kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık, test ve ölçüm hizmeti vermek.