Stajlar, Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte pekiştirmek amacı ile yapmak zorunda oldukları uygulama çalışmalarıdır.

Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin 2. yılın sonunda 20 iş günü (donanım stajı), 3. yılın sonunda 40 iş günü (yazılım stajı) yapmaları gerekmektedir.

İlk staj üretim yapan bir firmada yapılmalıdır. Ġkinci staj hizmet sektöründeki bir firmada yapılabilir. Stajlar yazın (ders ve sınav haftalarının dışında) yapılmalıdır. Öğrencileri bitirme ödevi alabilmeleri için stajlarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Stajlar hakkında ayrıntılı bilgi almak için Tamer Özyiğit ile bağlantı kurabilirsiniz.


tozyigit@gsu.edu.tr

0212 227 44 80 / 432