Erasmus değişim programı, Türkiye’de pilot proje olarak 2003 yılında başlamıştır. Aynı yıl bölümümüzden 3 öğrenci değişim programından faydalanarak Fransa’nın Lille kentinde 1 dönem eğitim görmüştür. Dolayısıyla, Türkiye’de erasmus değişim programına ilk geçiş yapan bölümlerden biriyiz. Yurt dışına gönderilen öğrenci sayısı geçen senelerde artış göstermiş ve 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren yurt dışından gelen öğrenciler bölümümüze konuk olmaya başlamıştır. Erasmus değişim programından faydalanan öğrenciler, bölüm üyelerinden oluşturulan bir seçici kurul tarafından belirlenmektedir. 2. sınıfı bitiren öğrenciler başvuruda bulunabilir ve eğer yeterli koşulları sağlarlarsa 3. sınıfta 1 dönem ya da 1 yıl eğitim görmek üzere anlaşmalı okullardan birinde misafir öğrenci olurlar. Öğrencilerimiz yurtdışında geçirecekleri süre boyunca ulusal ajans erasmus-socrates fonu tarafından maddi olarak desteklenmektedir.