BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI EĞİTİM AMAÇLARI

Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı mezunları,

(EA1) Analitik düşünme yeteneklerini bilgisayar mühendisliğinin temel konularındaki yetkinlikleriyle birleştirerek, bilgisayar mühendisliği alanında başarılı bir meslek kariyerine sahip olurlar,

(EA2) Ulusal ve/veya uluslarası alanda mesleki yetkinlikleriyle nitelikli kurumlarda istihdam edilirler veya girişimci, öncü olma özellikleriyle bilişimde farklılık yaratan tasarımları kurumsallaştırırlar,

(EA3) Teknolojik ve toplumsal değişimlere uyum sağlarken, bilgi edinme ve araştırma imkanlarını kullanabilecek mesleki yetkinlik ve tecrübeye sahiptirler,

(EA4) Yaşam boyu öğrenme, sahip oldukları sorumluluklar ve mesleki etik bilinciyle sürekli kendilerini geliştirip, toplumsal ilerlemeye katkıda bulunurlar.