Çift Anadal Programı (ÇAP)

Galatasaray Üniversitesi’nde kayıtlı oldukları lisans programını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda 2. bir dalda lisans diploması alabilmelerine olanak sağlayan Çift Anadal Programı’na (ÇAP) ilişkin esaslar, Çift Anadal Programı Yönergesi’nde yer almaktadır. ÇAP’a ilişkin kontenjan ve başvuru koşulları, her yıl Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ÇAP Komisyonu’nun teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) tarafından ilan edilir. ÇAP’ın yürütülmesine ilişkin koşullar bölümlerin ders programlarındaki değişiklikler de dikkate alınarak her sene ÇAP Komisyonu tarafından güncellenir.

ÇAP’a kabul edilecek toplam yeni öğrenci sayısı her eğitim ve öğretim yılı için, o programa taraf olan lisans programlarının her birinin, ilgili eğitim ve öğretim yılına ait 1. yarıyıl öğrenci sayısının %20’sini geçemez. ÇAP’a aday bir öğrenci, 1. anadal programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyılının başında programa başvurabilir. Hâlihazırda Bilgisayar Mühendisliği lisans programı (BMLP) için sadece Endüstri Mühendisliği Bölümü (EMB) öğrencileri ÇAP’a başvurabilmektedir. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılına ait Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerine ayrılan ÇAP kontenjanları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. BMB ÇAP kontenjanları

Bölüm

Yarıyıl

Kontenjan

Endüstri Mühendisliği

3

3

Endüstri Mühendisliği

5

2

Bir öğrencinin ÇAP’a başvurabilmesi için,

  1. Kayıtlı olduğu 1. anadal programında kayıtlı olduğu süre içinde tüm zorunlu ve seçmeli dersleri almış ve bunlardan başarılı bulunmuş olması,
  2. AGNO’sunun 4 üzerinden en az 3,00 olması ve
  3. Başarı sıralamasında ilk %20’lik dilim içerisinde olması gereklidir.

Bu koşulları sağlayan bir öğrenci ÇAP’a kayıt olmak için bir dilekçe ve başvuru koşullarını sağladığını gösteren gerekli belgeler ile ÖİDB’ye başvurabilir.

Tablo 2. ÇAP kapsamında alınması gereken zorunlu ortak dersler

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Ön Koşul Dersi

ING 104

Matematik I

10

-

ING 114

Fizik I

7

-

ING 125

Kimya I

3

-

CNT 104

Türkçe I

2

-

ING 105

Matematik II

10

-

ING 115

Fizik II

7

-

ING 126

Kimya II

3

-

ING 144

Teknik Resim

3

-

CNT 105

Türkçe II

2

-

ING 203

Yüksek Matematik I

5

-

ING 207

Lineer Cebir

5

-

CNT 211

İnkılap Tarihi I

2

-

ING 204

Yüksek Matematik II

6

-

ING 208

Diferansiyel Denklemler

4

-

CNT 212

İnkılap Tarihi II

2

-

Yabancı Dil

12

-

TOPLAM

83

Başvuru süresinin dolması müteakibinde başvuru taleplerinin uygunluğu Fakülte ÇAP Komisyonu tarafından incelenir ve başvuru koşullarını sağlayanlar arasından AGNO’su en yüksek olandan başlanarak kontenjan dâhilinde ÇAP’a kayıt olabilecek öğrenciler seçilir. Sonuç listesi, ÇAP Komisyonu kararının Fakülte Dekanlığı’na bildirilmesi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayının alınmasını takiben, ÖİDB tarafından ilan edilir. ÇAP’a kayıt yaptıran öğrencilere BMB Başkanlığı tarafından, Bölüm ÇAP Komisyonundaki öğretim üyelerinden bir ÇAP danışmanı atanır. ÇAP kapsamında eğitim alan öğrencilerin zorunlu ortak dersleri, BMLP’den almaları gerekli zorunlu ve seçmeli dersler ve Endüstri Mühendisliği Bölümü’den almaları gereken zorunlu ortak dersler Tablo 2 - 6’da verilmiştir. ÇAP’a kayıtlı bir öğrencinin mezun olana kadar Tablo 5’de yer alan 2 adet INF kodlu ve ayrıca Tablo 6’da yer alan 1 adet CNT kodlu derse yazılıp, bunlardan başarılı olması gerekmektedir. Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin her ikisinin de ders programlarında yer alan ancak ayrı verilen İstatistik ve Yöneylem Araştırması derslerinin Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden alınması gereklidir. Ayrıca, üretim ve donanım stajları ortak olarak aynı işletmede yapılabilecektir.

Tablo 3. ÇAP kapsamında EMB’den alınması gereken zorunlu ortak dersler

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Ön Koşul Dersi

 

INF 102

Programlamaya Giriş

4

-

 

YERİNE

ING 132

ING 133

Bilgisayar I

Bilgisayar II

3

3

-

 

INF 211

Bilgisayar Mühendisliği için Olasılık ve İstatistiğe Giriş

4

-

 

YERİNE

IND 211

Olasılık

4

-

 

INF 104

Algoritma ve İleri Bilgisayar Programlama

3

-

 

YERİNE

ING 231

Algoritma ve İleri Bilgisayar Programlama

5

-

 

INF 356

Veri Analizine Giriş

4

-

 

YERİNE

IND 313

İstatistik

5

-

 

ING 229

Analog Elektronik

7

-

 

YERİNE

ING 215

Elektrik Elektronik

5

-

 

 

Tablo 4. ÇAP kapsamında BMB’den alınması gereken zorunlu dersler

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Ön Koşul Dersi

INF 101

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş

2

 -

ING 220

Sayısal Elektronik

4

 -

INF 223

Nesneye Yönelik Programlama

6

INF 102

INF 224

Veri Yapısı ve Algoritmalar

4

-

INF 236

Programlama Uygulamaları

2

-

INF 315

Kesikli Matematik

4

-

INF 320

Bilgisayar Mimarisi

6

ING 220

INF 333

İşletim Sistemleri

5

INF 104

INF 323

Otomatlar ve Diller Teorisi

4

-

INF 324

İlişkisel Veri Tabanları

4

-

INF 334

Bilgisayar Ağları

4

IND 211

INF 340

Mikroişlemciler

5

-

INF 400

Veri Derlemesi

5

INF 104

INF 481

Yazılım Mühendisliği ve Nesneye Yönelik Tasarım

5

-

INF 444

Yapay Zeka

5

INF 223

INF 299

Staj I

2

-

INF 399

Staj II

2

-

INF 493

Bilgisayar Mühendisliğinde Araştırma Konuları

3

-

INF 494

Bitirme Projesi

6

-

TOPLAM

78

Tablo 5. ÇAP kapsamında BMB’den alınabilecek seçmeli dersler (2 adet)

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Ön Koşul Dersi

INF 316

Sinyaller ve Sistemler

4

INF 345

Sayısal İşaret İşleme (S)

4

INF 316

INF 360

Veritabanı Yönetimi ve Güvenliği (S)

4

INF 365

Bilgi Teorisi (S)

4

INF 432

Bilgisayar Grafikleri (S)

4

INF 438

İleri Veri Tabanları (S)

4

INF 324

INF 443

Dağıtık Sistemler ve Uygulamalar

6

INF 104, INF 223

INF 470

Bilgisayar Ağ Laboratuvarı

3

INF 334

INF 471

Bilişimde Güvenlik

4

INF 482

Gömülü Sistem ve Tasarım Temelleri

5


Tablo 6. ÇAP kapsamında BMB’den alınabilecek sosyal seçmeli dersler (1 adet)

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Ön Koşul Dersi

CNT 350

Bilgisayar Mühendisleri için Proje,


Risk ve Değişiklik Yönetimi

2

-

CNT 412

Bilişim Hukuku (S)

2

-

CNT 413

Modern Fiziğin Temel Kuramları (S)

2

-

CNT 416

Sosyal Medya (S)

2

-