BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI EĞİTİM AMAÇLARI

Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı mezunları,

(EA1)

Bilgisayar mühendisliğinin temel konularında güçlü teknik yetkinlik, analitik düşünme, yaratıcılık ve çözüm üretme becerilerini kullanarak bilgisayar mühendisliği alanında başarılı bir kariyere sahiptirler,

(EA2)

Ulusal ve uluslararası alanda tanınan ticari kurumlarda istihdam edilirler ve lisansüstü programlarda eğitim ve araştırmalarını başarı ile tamamlayarak akademik kurum veya araştırma kuruluşlarında görev alırlar,

(EA3)

Mesleki ve kişisel gelişimlerinde yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek, teknolojik ve toplumsal ilerlemeye uyum sağlarlar ve katkıda bulunurlar,

(EA4)

Girişimci, lider ve iletişim becerileri kuvvetli bireyler olarak teknik farklılık ve farkındalık yaratan şirketler kurarlar veya güncel teknolojileri bilişim uygulamalarıyla geliştirebilirler.