1993-1994 akademik yılında Lisans düzeyinde eğitim ve öğretime başlayan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün kuruluş görevi yüksek nitelikli mühendisler yetiştirmek olarak belirlenmiştir.

Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı (2005’den günümüze) ve Bilişim Teknolojileri İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı (2010’den günümüze), lisansüstü programların yürütülmesinden sorumludur. Kuruluşundan günümüze devam eden altyapı ve laboratuvar yatırımları, akademik kadro gelişimi ve eğitim ve araştırma alanlarında yapılan sürekli iyileştirmelerle, ÖSYM tercih sıralamalarına göre Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

İlk mezunlarını 1999 yılında veren lisans programından Ocak 2019 tarihi itibariyle mezun olan öğrenci sayısı 526’dır. 2018-2019 akademik yılında lisans programına kayıtlı olan toplam 155 öğrenci bulunmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı öğrencileri, temel mühendislik eğitimi yanında, yazılım, donanım ve bilgisayar bilimleri alanlarında;  Bilgisayar Ağları, Veri Bilimi, Yazılım Mühendisliği, Gömülü Sistemler, Dağıtık ve Paralel Sistemler, Otomatlar ve Diller Teorisi, Yapay Zeka, Web Teknolojileri, Multimedya ve Bilgisayar Grafikleri gibi konularda öğrenim görmektedir. Eğitim ve öğretim laboratuvar uygulamaları, projeler, ortak çalışmalar, farklı disiplinlere ait problemlerin ilgili alanda incelenmesi ve modellenmesi gibi farklı yöntemlerle sürdürülmektedir.

Programın öğrenim dili Fransızca olup, İngilizce ikinci yabancı dil olarak ders programında yer almakta ve mezunların Fransızca yanında iyi derecede İngilizce bilmeleri istenmektedir. Bölümün öğrencileri, yaz döneminde Türkiye’deki önde gelen ulusal ve çok uluslu şirketlerde veya yurt dışında yaptıkları zorunlu stajlar ile teorik bilgilerini uygulamaya geçirme olanağı bulmakta ve iş yaşamı için deneyim kazanmaktadır. Öğrenciler, bilgisayar bilimleri, donanım ve yazılım kapsamındaki uygulamaları gerçekleştirmek için tasarım, simülasyon ve araştırma laboratuvarlarından yararlanmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde, laboratuvarlar dört farklı başlık altında sıralanmaktadır:

 1. Temel Mühendislik Eğitimi (Fizik, Kimya)
 2. Elektronik ve Donanım Laboratuvarı
 3. Temel Bilgisayar Eğitimi Laboratuvarı (Yazılım, Donanım)
 4. Uzmanlık ve Mesleki Laboratuvarlar:
  1. Robotik Laboratuvarı
  2. Ağ Laboratuvarı
  3. Mobil Hesaplama Laboratuvarı
  4. Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı
 5. Araştırma Laboratuvarları :
  1. BITLAB
  2. PERALAB
  3. AILAB
  4. Multimedia LAB

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Fransa ağırlıklı olmak üzere Avrupa ülkelerindeki birçok üniversiteyle Erasmus+ programı kapsamında öğrenci değişimi yapmaktadır. Bölüm mezunlarının büyük çoğunluğu halen çeşitli kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda uzman mühendis ve yönetici kadrolarında çalışmakta, diğer bir kısmı ise akademik hayatlarına öğretim üyesi veya lisansüstü öğrencisi olarak devam etmektedir.

Temmuz 2018 tarihi itibariyle Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde 1 profesör, 4 doçent, 7 doktor öğretim üyesi, 2 doktor öğretim görevlisi olmak üzere 14 tam zamanlı öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.