2016-2017 eğitim ve öğretim yılı itibariyle 7. yarıyılda başlatılan 3 AKTS değerindeki Bilgisayar Mühendisliğinde Araştırma Konuları dersi ile Bitirme Projesi dersinin, bir yarıyıl yerine iki yarıyılda tamamlanması tasarlanmıştır. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibariyle, bu dersin Endüstri Mühendisliği Lisans programı ile ortaklaşa düzenlenmesi planlanmıştır.

Süreç

7. yarıyılın başında, öğretim elemanlarından güncel bitirme projesi konularını mezun adaylarına duyurmaları istenir. Adaylar, ilan edilen konuları gözden geçirip ilgili öğretim elemanları ile görüştükten sonra, çalışmayı planladıkları konular arasından üç tane seçim yaparlar. Yapılan seçimler bitirme projesi komisyonu tarafından incelendikten sonra, konu dağılımları gerçekleştirilir.

Mezun adayları, bir sonraki bölümde ayrıntılı anlatılacak olan iyileştirme çalışmaları sonucunda, 7. dönemde INF 493 Bilgisayar Mühendisliğinde Araştırma Konuları dersine yazılarak, çalışacakları konu üzerinde bir araştırma projesinin tasarımı, yönetimi, risk analizi ve sürekli takibi gibi süreçleri uygulayarak, dönem sonunda hem yazılı hem de sözlü olarak çalışmalarını sunarlar.

8. yarıyılda ise öğrenciler, 6 AKTS değerindeki Bitirme Projesi dersine kayıt olurlar. Öğrencilerin bitirme projeleri, dönem boyunca ve sonunda üç aşamalı bir değerlendirmeye tabi tutulur. Bu ders kapsamındaki proje değerlendirmeleri, her proje için oluşturulan üç kişilik bir jüri heyeti tarafından yapılmaktadır. Değerlendirmeye, proje yürütücüsü öğretim elemanının yanı sıra, farklı iki bölüm öğretim üyesinin görüşleri ve notları da katılır. Her öğrenci, Bitirme Projesi dersi için, yazılı üç ara rapor teslim etmekle yükümlüdür. Rapor değerlendirme kriterleri tüm öğrenciler için aynıdır.

Üç aşamalı değerlendirme

İlk aşama, mezun adaylarının teslim ettikleri üç ara raporun değerlendirilmesini içerir. Bu üç ara rapor sayesinde, öğrencinin bitirme projesini yönetme biçimi takip edilebilmektedir.

İkinci aşama olarak, dönem sonunda yarım gün olarak düzenlenen ‘Poster Festivali’nde öğrenciler, çalışmalarını her iki dili (Fransızca-Türkçe) kullanarak, hem yazılı hem de sözlü olarak sunarlar. Herkesin katılımına açık olarak düzenlenen poster festivalinin bir diğer amacı ise, öğrencinin yaptığı çalışmayı konuya hakim olmayan bir kişiye bile düzgün şekilde ifade edebilmesidir. Poster sunumları sırasında,  en iyi poster seçimi de yapılmaktadır. En iyi poster değerlendirmesi, bölümden ya da bölüm dışından jüri üyeleri tarafından aşağıdaki kriterlere göre yapılmaktadır.

poster-sunumlari-11 poster sunumlari-2 poster sunumlari-3 poster sunumlari-4

Dönem sonuna denk gelen 3. aşama değerlendirme poster sunumları ile aynı hafta yapılır. Her mezun adayına, dönem başında belirlenen bölüm öğretim elemanlarından oluşan jüri heyeti tarafından bir sözlü sınav yapılmaktadır. Değerlendirmede, mezun adayının dönem içi başarı notu, %50 ağırlıkla dönem sonu notuna dahil edilmektedir.

Bitirme Projesi Poster Örnekleri