Erasmus değişim programı, Türkiye’de pilot proje olarak 2003 yılında başlamış olup; aynı yıl bölümümüzden üç öğrenci değişim programından faydalanarak Fransa’nın Lille kentinde bir dönem eğitim görmüştür. GSÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü, Erasmus değişim programından ilk faydalanan bölümlerden biridir. 

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri, 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında devam edecektir. Bu anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşen Erasmus+ öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümü tarafından da desteklenmektedir. Öğrencilerimiz anlaşmalı üniversitelerde eğitim alabilmekte ve staj yapabilmektedir. Öğretim üyelerimiz de, Erasmus+ ders verme hareketliliği programı vasıtasıyla anlaşmalı üniversitelerde akademik çalışmalar yapabilmektedir. 

Erasmus+ Programından yararlanmak isteyen öğrencilerin ilk başvuru kaynağı GSÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasıdır. Bu sayfada programın ayrıntıları, başvuru koşulları, tarihleri, yaşam koşulları hakkında pratik bilgiler ve güncel duyurular bulunmaktadır. 

Erasmus+ Programı ile Üniversitemizin hareketlilik anlaşması bulunan yurtdışı bir üniversitede eğitim görmek isteyen Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerinin sağlaması gereken başvuru koşulları, kontenjanlar ve gerekli belgeler hakkında bilgiler her sene Bölüm Erasmus+ sorumlusunun teklifi ve Bölüm Başkanlığı’nın onayı ile ÖİDB tarafından Bölüm web sayfasında ve Fakülte panolarında ilan edilir. 

GSÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencileri programın 5. ve/veya 6. yarıyıllarda yurtdışına gitmek üzere Erasmus+ Programı’na başvurabilirler. Başvurular her dönem belirlenen tarihler içinde alınır ve neticeye kavuşturulur. Erasmus+ Değişim Programı başvuruları Üniversite Erasmus+ Koordinatörü başkanlığında kurulan ve üyeleri Bölüm Erasmus+ Sorumlusu ve Bölüm temsilcileri olan beş kişilik bir komite tarafından incelenir. Komitede yer alan Bölüm temsilcileri her yıl Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilir. Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler bahar yarıyılı içinde ilan edilen tarihte bu komite tarafından yabancı dilde sözlü mülakata alınır. Mülakat sınav sonucu (%25), AGNO (%50) ve Yabancı Dil Sınavı sonucu (%25) dikkate alınarak başvuran öğrencilerin başarı sıralaması oluşturulur. Öğrencilerin bölüm tercihleri ve başarı sıralamalarına göre Erasmus + Programına katılmaya kesin hak kazanan öğrenciler kontenjan dahilinde seçilir ve ilan edilir.

Son yıllara ait Erasmus+ hareketliliği kapsamında anlaşmalı üniversitelerden Bilgisayar Mühendisliği’ne gelen öğrenci sayıları ve anlaşmalı üniversitelere giden Bilgisayar Mühendisliği’ne kayıtlı öğrenci sayıları akademik yıllar bazında aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Tablo 1. Erasmus+ Programı dahilinde öğrenci hareketliliği (2012-2018)

Üniversite 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden
Paris IX Dauphine                 1          
Ecole de Mines de Paris Tech.                            
Paris XII Est Créteil Val de Marne                           1
Angers                            
Avignon et des Pays de Vaucluse                   2        
Belfort Montbeliard                            
Grenoble Alpes       3   2 2 2   4   2    
Lille 1   2       3   1   1   1   4
Orléans         1       1          
Escola Tecnica Superior d’Enginyeria Barcelona-UPC                            
Haute Ecole Paul-Henri Spaak                            
Tours François Rabelais                            
INSA Rennes                            
Poitiers                            
Claude Bernard-Lyon 1                           1
INSA Lyon   3   4   4 1 2       1    
TOPLAM   5   7 1 9 3 5 2 7   4   6