Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde, laboratuvarlar 5 farklı başlık altında sıralanmaktadır;

1. Temel Mühendislik Eğitimi (Fizik, Kimya)
1.1. Bilgisayar Laboratuvarları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin kullanımına açık toplam beş bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuvarlarından bir tanesi hazırlık sınıflarının kullanımı, iki tanesi genel kullanım ve bir tanesi de Teknik Resim ve Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) uygulamaları için tahsis edilmiştir.

Tablo 1. Bilgisayar laboratuvarları fiziksel altyapı bilgileri

Laboratuvar Kodu

Kullanım Amacı

Büyüklüğü (m2)

Kapasitesi

A124

Genel Kullanım - Bilgisayar

44

16

A203

Kimya

72

30

A309

Fizik

72

30

A321

Genel Kullanım - Bilgisayar

34

17

A323

Teknik Resim ve CAD

28

22

B101

BBİ Sistemleri

53

9

Hazırlık Lab 1

Bilgisayar (Yabancı Dil)

30

20

Hazırlık Lab 2

Bilgisayar (Yabancı Dil)

30

19

Toplam

166

94

image1 image2

Şekil 1. A124

image3 image4

Şekil 2. A321

image5 image6

Şekil 3. A323

1.2. Elektronik - Fizik Laboratuvarı

GSÜ BMB öğrencilerinin kullanımı için 20 kişi kapasiteli, 72m2 genişliğe sahip elektronik laboratuvarı bulunmaktadır. Fizik derslerinin optik ve elektrik konularıyla ilgili deneyler bu laboratuvarda yapılmaktadır. Derslere ilişkin malzemelerin listesi Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir.

image7 image8

Şekil 4. Fizik laboratuvarı

Tablo 2. Fizik dersi - Elektrik deneyleri için malzemeler

Malzeme

Adet

Sayısal osiloskop

12

Sürekli besleme

12

Düşük frekanslı jeneratör

12

Değişken dirençler

24

Çeşitli dirençler

12

Değişken endüktanslar

12

Değişken kapasitörler

12

Kablolar

120

Multimetre

12

BNC fişleri

36

Tablo 3. Fizik dersi - Optik deneyleri için malzemeler

Malzeme

Adet

Optik ray

6

Düz ayna

6

İçbükey lensler

6

F şekilli nesneler

6

Kademeli ekran

6

Pleksiglas yarı-silindir

6

Kademeli disk

6

Yarı-çembersel hazne

6

Lamba + güç kaynağı

12

Ekran ve lensler için destek aparatı

18

1.3. Kimya Laboratuvarı

Kimya derslerinin asit-baz, çözelti, iletkenlik gibi konuları ile ilgili deneyler bu laboratuvarda yapılmaktadır. Kimya laboratuvarlarıyla ilgili detaylı bilgiler Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 4. Bilgisayar laboratuvarları fiziksel altyapı bilgileri

Laboratuvar Kodu

Büyüklüğü (m2)

Kapasitesi

Kimya

51

30

 

 image9 image10

Şekil 5. Kimya laboratuvarı

2. Elektronik ve Donanım Laboratuvarı

Analog Elektronik, Sayısal Elektronik dersleri için uygulamalar; yarı iletken teorisi, devre teorisi, elektromanyetik alan teorisi, mantık kapıları Fizik ve Elektronik laboratuvarında yapılmaktadır. Bu uygulamalar için kullanılan kitler ve malzemeler Tablo 5 ve Tablo 6 ‘da verilmiştir.

Tablo 5. Analog Elektronik dersi deneyleri için malzemeler

Malzeme

Adet

Sayısal osiloskop

12

Sürekli besleme

12

Düşük frekanslı jeneratör

12

Değişken dirençler

24

Çeşitli dirençler

12

Değişken endüktanslar

12

Değişken kapasitörler

12

Kablolar

120

Multimetre

12

BNC fişleri

36

İşlevsel amplifikatör

6

İşlevsel amplifikatör için montaj plakları

6

+15V/-15V güç ünitesi

6

Tablo 5. Sayısal Elektronik dersi deneyleri için malzemeler

Malzeme

Adet

ALTERA DE2-70 FPGA eğitim kiti

10

Breadboard

10

Logisim simülatör yazılımı

1

3. Temel Bilgisayar Eğitimi Laboratuvarı (Yazılım, Donanım)

Bilgisayara Mühendisliğine giriş, Bilgisayar Mimarisi, Mikroişlemciler, Sinyaller ve Sistemler, Sayısal İşaret İşleme derslerinin deneyleri ve bu konularda yapılan Bitirme Ödevleri ve Araştırma Projeleri için bu laboratuvardan yararlanılmaktadır.

Tablo 6. Laboratuvar malzemeleri

Malzeme

Adet

Arduino kitleri

15

TI MSP430 Launchpad kitleri

15

Breadboard

15

8085 simülatör yazılımı

1

4. Uzmanlık ve mesleki laboratuvarlar
4.1. Robotik Laboratuvarı

Robot uygulamaları, farklı amaçlardaki sensör verileri ve robot etkileşimi, gömülü sistemler, robot-yazılım haberleşmesi alanlarında yürütülen AB, TÜBİTAK projeleri, Lisans Bitirme Ödevleri ve Lisansüstü araştırmalarında kullanılmaktadır.

4.2. Ağ Laboratuvarı

Kablolu ve kablosuz ağ modelleri, ağ haberleşmesi, büyük-orta ölçek veri transferi ve protokolleri, temel seviyeden üst seviyeye kadar farklı katmanlarda yürütülen haberleşme protokolleri ve paket türlerinde yürütülen AB, TÜBİTAK projeleri, Lisans Bitirme Ödevleri ve Lisansüstü araştırmalarında kullanılmaktadır.

4.3. Mobil Hesaplama Laboratuvarı

Mobil hesaplama yöntemleri, yapay zeka ve giyilebilir cihazlar arasındaki sensör-haberleşme protokolleri, veri analizi vd. amaçlarda yürütülen AB, TÜBİTAK projeleri, Lisans Bitirme Ödevleri ve Lisansüstü araştırmalarında kullanılmaktadır.

4.4. Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı

Yazılım modelleri, simülasyonu, kalite ve ölçeklendirilmesi, test prosedürlerinin hazırlanması gibi farklı amaçlarda yürütülen AB, TÜBİTAK projeleri, Lisans Bitirme Ödevleri ve Lisansüstü araştırmalarında kullanılmaktadır.

5. Araştırma laboratuvarları
5.1. BITLAB

Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili araştırma ve uygulama çalışmalarının yürütüleceği bir laboratuvara ihtiyaç duyulması sebebiyle 2013 yılında kurulan BİTLAB’ın ana amacı, araştırmacıların ortak çalışmalar yapabilmek için bilgi alışverişinde bulunabilecekleri, araştırmalarında bir sinerji oluşturabilecekleri ve daha etkin olarak çalışabilecekleri bir mekan ve altyapı sağlamaktır. Özellikle orta-büyük çaplı projelerde ihtiyaç duyulan personel, koordinasyon, donanım ve mekan ihtiyacının karşılanması hedeflenmiştir.

BİTLAB’ın hedefleri;

  1. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında uygulamalı ve disiplinlerarası araştırma ve geliştirme faaliyetlerini bir merkez çerçevesinde düzenlemek,
  2. Araştırmacıların verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmek ve üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini arttırmak,
  3. Sanayi ve üniversiteler ile disiplinlerarası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak,
  4. Yurtdışındaki üniversiteler ile işbirliği yaparak ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında işbirlikleri oluşturarak Avrupa Birliği, TÜBİTAK, TÜBA, DPT ve Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarını bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak,
  5. İlgili kuruluşlar ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek,
  6. Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda çalışacak bir faaliyet birimi oluşturmak,
  7. Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek, kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık, test ve ölçüm hizmeti vermek.

5.2. PERALAB
5.3. AILAB
5.4. MEDIALAB