Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı; bilgisayar bilimleri alanında teorik ve uygulamalı dersler sunarak ve özellikle bilişim teknolojileri alanında güncel donanım, yazılım, ağ teknolojileri ve uygulamaları; makine öğrenmesi, yazılım mühendisliği, veri güvenliği, bulut bilişim, mobil hesaplama, veri bilimi, multimedya teknolojileri, doğal dil işleme ve diğer çok disiplinli uygulamalı araştırma konularında tasarım ve araştırma projeleri üzerinden bilgiler sunarak 21. yüzyılın Türkiye'sinde bilişim sektörlerinde üst düzey görev alabilecek yetkin öğrenciler yetiştirmektir.

Öğrenciler, zorunlu dersler ve profesyonel uygulamalarda sıklıkla karşılaşılan sorunların ele alındığı seçmeli derslerle kendilerini geliştirerek tez çalışmalarına başlamaktadırlar. TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projeleri ve farklı araştırma gruplarıyla yürütülen ortak projelerde çok yönlü kazanımlar sağlanmakta, ortak projeler sayesinde farklı adımları tamamlayabilmek, tasarım, benzetim, istatistiksel analiz gibi yetkinlikler de kazanılmaktadır.

Bilişim Teknolojileri İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bilişim Teknolojileri Programının amacı işletim sistemleri, bilgisayar ağları, veri güvenliği, orta seviye ve yüksek seviyeli programlama, veri modelleme ve analizi gibi bilgisayar mühendisliğinin temellerini oluşturan konular hakkında bilgi birikimini öğrencilere sunmaktır. Bilişim Teknolojileri Programının içeriği, ağ teknolojileri, nesnelerin interneti ve endüstri 4.0, veri bilimi, yapay zekâ, derin öğrenme, mobil teknolojiler, sibernetik, blok zincir ve mobil teknolojiler gibi konularda gelişen bilişim sektörüne çözümler geliştirmeye olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, bilişim teknolojilerine yönelik proje yönetimi ve bilişim teknolojileri uygulamaları başlıkları altında proje yönetme yetkinlikleri sağlanmaktadır. Öğrenciler, temel bilgiler eşliğinde bilişim teknolojilerine yönelik güncel konular dâhil edilerek dengeli bir içerik sunulmaktadır.