komisyonlar-yildiz

* Eski çalışma arkadaşlarımız

MÜDEK Akreditasyonu Komisyonları

Üyeler

Akreditasyon Danışma Kurulu

E. Ertuğrul KARSAK, Prof. Dr. (Rektör)

H. Ziya ULUKAN, Prof. Dr.

Akreditasyon Genel Koordinatörü

Tankut ACARMAN, Prof. Dr.

Akreditasyon Yürütme Komisyonu

Tankut ACARMAN, Prof. Dr. (Başkan)

Gülfem ALPTEKİN, Doç. Dr.

Burak PARLAK, Yrd. Doç. Dr.

Özlem DURMAZ İNCEL, Doç. Dr.

Program Geliştirme ve Paydaşlarla İletişim Komisyonu

Tankut ACARMAN, Prof. Dr.

S. Murat EGİ, Doç. Dr.

Özlem DURMAZ İNCEL, Doç. Dr.  (Başkan)

Günce Keziban Orman, Dr. Öğr. Üyesi

Murat AKIN, Dr. Öğr. Üyesi

R. Burak ARSLAN, Dr. Öğr. Üyesi

N. Sultan TURHAN, Öğr. Gör. Dr.

Pınar ULUER, Araş. Gör.

Serhan DANİŞ, Araş. Gör.

Merve ÜNLÜ, Araş. Gör.

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Gülfem ALPTEKİN, Doç. Dr.  (Başkan)

İ. Burak PARLAK, Dr. Öğr. Üyesi

S. Murat EGİ, Doç. Dr.

Teoman NASKALİ, Dr. Öğr. Üyesi

Murat AKIN, Dr. Öğr. Üyesi

Günce Keziban Orman, Dr. Öğr. Üyesi

N. Sultan TURHAN, Öğr. Gör. Dr.

Tamer ÖZYİĞİT, Öğr. Gör. Dr.

Özgün PINARER, Araş. Gör.

Pınar ULUER, Araş. Gör.

Altyapı ve Kaynak Planlama Komisyonu

Tankut ACARMAN, Prof. Dr.

Özlem DURMAZ İNCEL, Doç. Dr.

Gülfem ALPTEKİN, Doç. Dr.

B. Atay ÖZGÖVDE, Dr. Öğr. Üyesi (Başkan)

R. Burak ARSLAN, Dr. Öğr. Üyesi

Erden TUĞCU, Dr. Öğr. Üyesi

Merve ÜNLÜ, Araş. Gör.

Serhan DANİŞ, Araş. Gör.

Özgün PINARER, Araş. Gör.