2017-2018 yılına ait mezun istatistikleri

Image_001

Şekil 1. Mezunların çalışmakta oldukları kurumların faaliyet alanları

Image_002

Şekil 2. Mezunların çalışmakta oldukları iş pozisyonları

Image_003

Şekil 3. Mezunların lisanüstü eğitimlerine devam ettikleri ülkeler

Image_004

Şekil 4. Lisans eğitiminin profesyonel hayata olan katkısı

Image_005

Şekil 5. İşverenlerin GSÜ BMLP mezunlarını başlıca tercih sebepleri dağılımı

Image_006

Şekil 6. İşverenlerin GSU BMBP mezunlarını başlıca tercih sebeplerinin dağılımı