Ders Programının Gruplandırılması

Bilgisayar Mühendisliği bölümü (BMB) ders programındaki dersler, program çıktılarının hesaplanabilmesi için dört farklı gruba ayrılmıştır: Mühendislik Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım, Donanım. Oklarla gösterilen ilişkiler, ilgili dersler arasındaki ön koşul ve/veya içerik bağıntılarını ifade etmektedir. Öğrencilerin, bir sonraki dersi alabilmek için ön koşul dersini başarmak ve/veya o dersle ilgili altyapıyı oluşturmaları beklenmektedir. Her yarıyıl için, ilgili gruba ait dersler Şekil 1-Şekil 4’de verilmiştir.

Ders Grubu 1: Mühendislik Bilimleri

image1

Şekil 1. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yarıyıl bazında Mühendislik Bilimleri grubu 

Ders Grubu 2: Bilgisayar Bilimleri

image2

Şekil 2. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yarıyıl bazında Bilgisayar Bilimleri grubu dersleri

Ders Grubu 3: Yazılım

image3

Şekil 3. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yarıyıl bazında Yazılım grubu dersleri

Ders Grubu 4: Donanım

image4

Şekil 4. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yarıyıl bazında Donanım grubu dersleri