Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danışmanlık hizmeti, her sınıftan sorumlu öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından verilmektedir. Sunulan danışmanlık hizmeti, Genişletilmiş Bölüm Kurulu ve öğrenci temsilcileri ile yapılan toplantılar sırasında ele alınıp, hizmeti iyileştirici önlemlerin nasıl olabileceği ile ilgili öneriler toplanmıştır. Bu öneriler doğrultusunda, ilgili bölüm başkanı tarafından bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisinin danışman olarak görevlendirilmesi ve danışmanın öğrenimi boyunca öğrenciyi izlemesi, devam etmekte olduğu öğretim programı ve çift anadal ve yandal programları çerçevesinde öğrencinin alması gereken derslerle ilgili olarak ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olması öngörülmüştür.

Öğrencilerle düzenli aralıklarla ‘Sizi Dinliyoruz’ ismi verilen buluşmalar düzenlenmektedir. Danışmanlarıyla birebir görüşmeleri dışında düzenlenen bu buluşmalar, öğrencilerin bölümle ilgili düşüncelerini rahatça paylaşabildikleri ve eleştirilerini dile getirebildikleri bir ortam olmuştur.

sizi-dinliyoruz-aralik-2017 sizi-dinliyoruz-ekim-2018

sizi-dinliyoruz-mayis-2018 sizi-dinliyoruz-ekim-2018-1Güncel Danışmanlık Yönergesi uyarınca Fakülte kapsamında bir Fakülte Danışmanlık Komisyonu oluşturulmuştur. Yönergeye göre genel ağırlıklı not ortalaması 1,80’in altında olan veya yarıyılda üç veya daha fazla dersten başarısız olan öğrenciler, ‘Danışmanlık Gözetim Listesi (DGL)’ne alınmaktadırlar. Bu öğrenciler, ders başarılarının ve motivasyonlarının artabilmesi amacıyla daha yakından izlenmektedirler.

1. sınıfa başlayan yeni kayıt yaptırmış öğrenciler için akademik yılın ilk haftasında ‘Bölüm Tanışma Toplantısı’ düzenlenir. Bu toplantıda öğrenciler öğretim elemanlarıyla tanışır, akademik kadro ve bölüm hakkında genel bilgi edinir. İlgili öğretim elemanlarının katıldığı bu toplantıda, laboratuvarlar, yurtdışı üniversiteleri ile olan ilişkiler, Erasmus+ değişim programı, stajlar, geleceğe yönelik yüksek lisans ve doktora olanakları, vb. konulardan söz edilir.