Meslek Yüksekokullarından mezun olan ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı (BMLP)’na kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler, Yatay ve Dikey Geçiş, Öğrenci Değişim Programları ve İntibak Yönergesi hükümlerine tabidirler. BMLP’ye Dikey Geçiş yapabilecek öğrencilerin ön lisans mezuniyet alanları YÖK tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmektedir.

Tablo 1. Bilgisayar Mühendisliği programlarına dikey geçiş yapabilecek öğrencilerin ön lisans mezuniyet alanları (2016 yılı itibarıyla)

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi
Bilgi Teknolojileri Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar Bilişim ve İletişim Teknolojisi
Bilgisayar Donanımı Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Bilgisayar
Bilgisayar Operatörlüğü Mobil Teknolojileri
Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar Programcılığı Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bilgisayar Programcılığı (Internet) Internet ve Ağ Teknolojileri
Bilgisayar Programlama Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Bilgisayar Teknolojisi Web Teknolojileri ve Programlama
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

Dikey geçiş yoluyla kabul edilen öğrenci, ancak Fransızca seviyesinin B2 olduğunu gösterir, DELF sınavı veya YDS sonuç belgesini sunarsa veya Üniversite tarafından yapılan Fransızca Yeterlik Sınavı’ndan başarılı olursa, BMLP eğitimine başlayabilir. Uygun belge sunamayanlar veya yeterlik sınavından başarısız olanlar Hazırlık sınıfına kaydolurlar. Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan dikey geçiş öğrencisinin geldiği ön lisans programında aldığı derslerin intibakı, Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereği kurulan ve Bölüm öğretim üyelerinden oluşan İntibak Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. İntibak işlemi sonucunda dikey geçiş yapan öğrencinin bazı derslerden sorumlu tutulması İntibak Komisyonu’nun teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilebilir.