Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (GSÜ ÖSYS)

Eş Temsilli Türk-Fransız Ortak Komitesin kararları uyarınca ve Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumunun Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete, 13/11/1993, No:21757) gereği, Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) Lisans Programlarına her yıl yaklaşık 480 ve özelde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne ise 35 öğrenci kontenjanı ayrılmaktadır. Bu kontenjanın: (a) %25’i o akademik yılda Galatasaray Lisesi’nde lise son sınıfta olup mezun olacak Türk uyruklu öğrencilere; (b) %25’i Türkiye’de Fransızca eğitim ve öğretim yapan resmi ve özel liselerin (Tablo 1) aynı durumdaki öğrencilerine; (c) geri kalan kontenjan (%50) ise LYS sınavında başarılı olan öğrencilere ayrılır. Sadece (a) ve (b) durumundaki öğrenciler GSÜ-ÖSYS’ye girmeye hak kazanmaktadır. Mutlak rakamlarla ifade etmek gerekirse, belirtilen durumlar için özelde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne ayrılmış kontenjanlar, (a) 8 öğrenci, (b) 9 öğrenci ve (c) 18 öğrencidir (Okul 1.si kontenjanı 1’dir ve bu rakama dahil değildir.).

Tablo 1.Türkiye’de Fransızca eğitim ve öğretim yapan resmi ve özel liseler

İstanbul Ankara
Galatasaray Lisesi Ankara Anadolu Lisesi
Saint Joseph Lisesi Özel Ankara Tevfik Fikret Lisesi
Saint Benoit Lisesi Charles de Gaulle Lisesi
Saint Michel Lisesi İzmir
Notre Dame de Sion Lisesi İzmir Buca Anadolu Lisesi
Sainte Pulchérie Lisesi Bornova Anadolu Lisesi
Burak Bora Anadolu Lisesi Özel İzmir Tevfik Fikret Lisesi
Pierre Loti Lisesi İzmir Atatürk Lisesi
Kağıthane Profilo Anadolu Meslek Lisesi İzmir Saint Joseph Lisesi
Özel Küçük Prens Lisesi Özel İzmir Tevfik Fikret Fen Lisesi

GSÜ ÖSYS, Galatasaray Üniversitesi’nde her yıl Mayıs ayının son haftasının pazar günü iki aşamalı olarak yapılan bir sınavdır. GSÜ ÖSYS sınavına giren her adayın katılmak zorunda olduğu sınavın ilk aşaması 150 dakikada yapılmakta ve 80 sorudan oluşmaktadır. Bu aşamada Türkçe, Matematik ve Fransızca derslerinden çoktan seçmeli sorular sorulmakta ve bu sorular Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi müfredatına göre hazırlanmaktadır. 2. aşama ise Sayısal Bilimler ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki farklı oturumda gerçekleşmektedir. Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi (MTF)’ndeki bölümleri tercih etmeyi düşünen adayların Sayısal Bilimler sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu aşamada öğrencilere Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden çoktan seçmeli sorular yöneltilmektedir (Toplam: 40 soru – 75 dakika). Adaylar bölüm tercihlerine göre, Sosyal Bilimler sınavı ve Sayısal Bilimler sınavına arka arkaya girebilirler.

Adayın GSÜ ÖSYS’deki puanının GSÜ’deki herhangi bir bölüme yerleştirmede dikkate alınabilmesi için öncelikle LYS ile ilgili sıralama şartını yerine getirmesi gerekmektedir. MTF’de yer alan bölümleri tercih eden adayların LYS puanına göre yapılan sıralamada Matematik - Fen (MF) 1, 2, 3 ve 4 puan türlerinden en az birinden ilk 25.000 adayın (buna tekabül eden yerleştirme puanın üzerinde puan alan) içinde yer alması gerekmedir. LYS sıralama şartını sağlanma zorunluluğunun tek istisnası, Türkiye’de orta öğretim kurumlarında okumuş ve Fransız Bakaloryası almaya hak kazanmış T.C. vatandaşı adaylardır. Bu durumdaki adaylar eğer Fen Bilimleri Bakaloryası’na (Baccalauréat Sciences) sahiplerse, LYS sıralama şartına bakılmaksızın, sadece GSÜ ÖSYS puanlarına ve MTF için yaptıkları tercih sıralamasına göre bölümlere yerleştirilirler.

LYS sonuçları ve bölüm tercih sıralamalarına göre bölüme yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), ÖSYM ve Rektörlük tarafından belirlenen ilkeler (2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun Eğitim ve Öğretim ile İlgili Yükseköğretime Giriş Maddeleri) uyarınca istenen belgelerle her yıl belirlenen ve ilan edilen tarihlerde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) tarafından yapılmaktadır.

GSÜ ÖSYS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt hakları, yalnız o sınav dönemi için geçerlidir. Sınavı kazanan adaylar, öngörülecek süre içinde kesin kayıtlarını yaptırmadıkları takdirde haklarını kaybederler. Her adayın GSÜ ÖSYS’ye sadece bir kere girme hakkı vardır.