Galatasaray Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖSS)

Bilgisayar Mühendisliği lisans programına (BMLP), Galatasaray Üniversitesi’ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge’ye uygun olarak yabancı uyruklu öğrenci de alınmaktadır. Bu yönerge YÖK Başkanlığı’nın Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922 Sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca kurulan Değerlendirme Kurulu’nun 18 Mart 2009 tarihli toplantısında alınan “yabancı uyruklu öğrencilere tüm üniversitelerde öğrenim görme imkânının verilmesi kararı” uyarınca, Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların son şekli dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu yönergeye uygun olarak gerçekleştirilen GSÜ YÖSS bir sıralama sınavı olup, her yıl Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen kontenjanlara uygun olarak kayıt hakkı kazanacak yurtdışından gelen veya yabancı uyruklu öğrencileri belirlemek amacıyla GSÜ YÖSS Komisyonu tarafından düzenlenir. GSÜ YÖSS sözel ve sayısal sorulardan oluşur ve yılda bir kez iki aşamalı olarak yapılır. BMLP’ye başvuracak adayların Sayısal Bilimler sınavına girmesi gereklidir. Adaylar, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci kontenjanlarıyla sınırlı olarak GSÜ YÖSS başarı puanı ve tercih sırasına uygun bir lisans programına yerleştirilir. 2012-2018 arası dönemde, BMLP’ye GSÜ-YÖSS sınavı sonucunda öğrenci alınmamıştır.