Üniversitemizde öğrencilerin ders dışı faaliyetleri Üniversite Yönetim Kurulu’nun kabul ettiği Yönerge ve İçtüzük hükümleri uyarınca yürütülmektedir. Öğrenciler bir öğretim elemanı başkanlığında ilgi alanlarına uygun konularda faaliyet göstermek amacı ile çeşitli kulüpler kurabilmektedirler.

Öğrenciler bir öğretim görevlisi başkanlığında ilgi alanlarına uygun konularda faaliyet göstermek amacı ile çeşitli kulüpler kurabilmektedirler. Kulüp kurmak için gerekli evraklara bu sayfadan ulaşılabilir. Tablo 1 ve Tablo 2’de sırasıyla akademik kulüpler ile kültürel ve sportif kulüpler sunulmuştur.

Tablo 1. Akademik kulüpler ve sorumluları

Kulüp Adı

Sorumlusu

İşletme Kulübü

Dr. Öğr. Üyesi Caner DİNÇER

Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Kulübü

Dr. Öğr. Üyesi Menent Savaş CAZALA

İletişim Kulübü

Dr. Öğr. Üyesi Barış KARA

Sosyal Bilimler Kulübü

Dr. Öğr. Üyesi Ruhi TUNCER

Sosyoloji Topluluğu

Öğr. Gör. Dr. Asım Aliş SAĞIROĞLU

Mühendislik Kulübü

Dr. Öğr. Üyesi. Erden TUĞCU

Siyaset Bilimi Kulübü

Dr. Öğr. Üyesi Hakan YÜCEL

Dans Kulübü

Dr. Öğr. Üyesi Tuncay GÜRBÜZ

Hukuk Kulübü

Arş. Gör. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU

Matematik Kulübü

Prof. Dr. A. Muhammed ULUDAĞ

Felsefe Kulübü

Dr. Öğr. Üyesi Tarık Necati İLGİCİOĞLU

Tablo 2. Kültürel ve sportif kulüpler ve sorumluları

Kulüp Adı

Sorumlusu

Tiyatro Kulübü

Arş. Gör. Emirhan ALTUNKAYA

Sinema Kulübü

            Dr. Öğr. Üyesi Ayşe TOY PAR

Kadın Çalışmaları Kulübü

Arş. Gör. İdil Engindeniz ŞAHAN

Müzik Kulübü

Dr. Öğr. Üyesi  Atilla DEMİRCİOĞLU

Erasmus Kulübü

Öğr. Gör. Esra ATUK

Sualtı Kulübü

Öğr. Gör. Dr .Tamer ÖZYİĞİT

Denizcilik Kulübü

Öğr. Gör. Dr. Hasan Bora USLUER

Medeniyet Kulübü

Prof. Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ

Galatasaraylılar Kulübü

Prof. Dr. Orhan FEYZİOĞLU

Bisiklet Kulübü

Öğr. Gör. Osman Olcay KUNAY

Gastronomi Kulübü

Öğr. Gör. Aynur Feray İLGÜN

Gençlik Kulübü

Doç. Dr. Oğuzhan BAHADIR

Girişimcilik Kulübü

Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU

Hobi Kulübü

Öğr. Gör. Çağlayan TOP

İAESTE Kulübü

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap DURSUN

İnsan Hakları Kulübü

Arş.Gör. Dr. Şinasi Özgür MUMCU

Kuir Kulübü

Arş. Gör. İdil Engindeniz ŞAHAN

Lion Kulübü

Öğr. Gör. Tülay DERİCİ

Matematik Kulübü

Prof. Dr. A. Muhammed ULUDAĞ

Münazara Kulübü

Prof. Dr. H. Murat DEVELİOĞLU

Radyo Kulübü

Prof. Dr. Hamdi Serhat GÜNEY

Robotik Kulübü

Dr. Öğr. Üyesi A. Teoman NASKALİ

Sanat Topluluğu

Arş. Gör. Dr. Zeynep ARIKANLI

İngilizce Tiyatro Topluluğu

Arş. Gör. Emirhan ALTUNKAYA

Sosyal Farkındalık Kulübü

Doç. Dr. Gülfem ALPTEKİN

Şiir Kulübü

Öğr. Gör. Melike ÇATALKAYA

Toplum Gönüllüleri Kulübü

Öğr. Gör. Zeynep Aylin ÖZYURT

Eğitim Teknolojileri Kulübü

Doç. Dr. Gülfem IŞIKLAR ALPTEKİN

      Sokak Hayvanlarını Koruma Kulübü

Arş. Gör. Dilşad KUĞUOĞLU

Uluslararası Ticari Tahkim Kulübü

Arş. Gör. Rifat CANKAT

 Women in Business Kulübü

Dr. Öğr. Üyesi Bilge ÖZTÜRK GÖKTUNA